Н А К А З

09.06.2016 м. Миколаїв № 17-у

Про закінчення учнями основної школи

Керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, на підставі рішень педагогічної ради (протоколи від 09.06.2016 № 8, від 09.06.2016 № 8/9) та в зв’язку з закінченням основної школи

НАКАЗУЮ:

1. Видати свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою та перевести до 10 класу Макаренко Лідію Іванівну.

2. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та перевести до 10 класу 20 учнів (додаток 1).

3. Видати свідоцтва про базову загальну середню освіту та на підставі заяв батьків відрахувати зі складу учнів школи випускників основної школи (додаток 2).

4. Саркісян І.Р., секретарю-друкарці, розмістити 09.09.2016 даний наказ на сайті школи.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи І.Є.Ульянова

Додаток 1

до наказу по школі

від 09.06.2016 № 17-у

список

учнів 9-х класів, переведених до 10 класу

№ з/пПІБ учня
1.Андреєва Наталя Олександрівна
2.Андрійченко Володимир Олександрович
3.Васильєва Єлизавета Валеріївна
4.Веліксар Анна Юріївна
5.Голод Максим Володимирович
6.Джигімон Дмитро Андрійович
7.Друцька Анастасія Андріївна
8.Друцька Єлизавета Андріївна
9.Дяченко Єлізавета Юріївна
10.Загороднюк Микола Олександрович
11.Іванова Яна Максимівна
12.КравченкоОлександр Олександрович
13.Манастирний Сергій Андрійович
14.Паюк Анна Ігорівна
15.Савенкова Ольга Олегівна
16.Сезоненко Ірина Андріївна
17.Семеновський Віталій Володимирович
18.Федорович Анастасія Павлівна
19.Якименко Денис Сергійович

Додаток 2

до наказу по школі

від 09.06.2016 № 17-у

список

учнів 9-х класів, які на підставі заяв батьків відраховані зі складу учнів школи, випускників основної школи

№ з/пПІБ учня
1.Басенко Віталій Дмитрович
2.Бермас Анна Євгенівна
3.Бондаренко Альбіна Ігорівна
4.Бурковський Ілля Денисович
5.Возіян Дар я Василівна
6.Гоц Анастасія Олександрівна
7.Зайзбург Ольга Олександрівна
8.Клименко Аксенія В’ячеславівна
9.Кока Валерія Євгеніївна
10.Куштим Тетяна Олегівна
11.Лемещенко Софія Павлівна
12.Лісняк Дмитро Сергійович
13.Лукашук Вадим Геннадійович
14.Михальов Сергій Володимирович
15.Подгорна Віола Андріївна
16.Сачук Аліна Дмитрівна
17.Таран Ярослав Сергійович
18.Татарова Анастасія Олегівна

ПРОТОКОЛ № 6
засідання педагогічної ради
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44

27.05.2016

Голова – Ульянова І.Є.

Секретар – Туз Н.О.

Присутні: 38

Відсутні: немає

Всього членів педагогічного колективу – 38

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про переведення учнів 1-8, 10 класів до наступних класів.

Мікрюкова Л.В., заступник директора
з навчально-виховної роботи

2. Про закінчення школи та видачу атестатів про повну загальну середню освіту учням 11-го класу.

Ульянова І.Є., директор

І. СЛУХАЛИ:

Мікрюкову Ларису Вікторівну, заступника директора з навчально-виховної роботи, про переведення учнів 1-8, 10 класів до наступних класів, яка познайомила з нормативними документами щодо річного оцінювання та переведення учнів.

ВИСТУПИЛИ:

1. З питання річного оцінювання за 2015-2016 навчальний рік учнів 2-8, 10 класів, державної підсумкової атестації учнів 4-х класів виступили класні керівники 1-8, 10 класів:

1. Сергєєва Людмила Михайлівна, класний керівник 1-А класу.

2. Трешнюк Марія Петрівна, класний керівник 1-Б класу.

3. Пугачова Яна Валентинівна, класний керівник 2-А класу.

4. Курій Інна Володимирівна, класний керівник 2-Б класу.

5. Венгер Алла Олексіївна, класний керівник 3 класу.

6. Самойленко Наталя Володимирівна, класний керівник 4-А класу.

7. Гаврилюк Алла Вікторівна, класний керівник 4-Б класу.

8. Бачкала Ольга Володимирівна, класний керівник 5-А класу.

9. Клименко Ольга Олександрівна, класний керівник 5-Б класу.

10. Лялькова Ольга Олександрівна, класний керівник 6-го класу (тимчасово на період хвороби Журенко Т.П.).

11. Шмакова Наталія Юріївна, класний керівник 7-А класу

12. Гарус Тетяна Валентинівна, класний керівник 7-Б класу.

13. Петренко Олена Миколаївна, класний керівник 8 класу.

14. Чебаненко Валентина Валеріївна, класний керівник 10 класу.

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до Законів України «Про освіту» й «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році, затверджених наказом МОН України від 08.02.2016 №94 , наказу по школі від 27.04.2016 № 93 «Про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі», а також на підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів 4-х класів перевести:

до 2-А класу учнів 1-А класу:
1Алексєєву Уляну Олексіївну
2Богомолову Софію Станіславівну
3Галабір Анну Сергіївну
4Дембовську Софію Володимирівну
5Дишканта Кирила Дмитровича
6Дубницького Андрія Миколайовича
7Ісаченко Софію Олександрівну
8Зімаріну Софію Сергіївну
9Калмикова Євгенія Артуровича
10Качура Матвія Дмитровича
11Коломєйцева Ігоря Володимировича
12Костюченкову Діану Максимівну
13Кравченко Марію Віталіївну
14Красоцьку Ніку Олексіївну
15Кукоша Кирила Андрійовича
16Кутка Владислава Олександровича
17Лебєдіча Артема Дмитровича
18Лозицького Костянтина Дмитровича
19Лоншакова Артема Дмитровича
20Михайлюк Поліну Романівну
21Мосейчука Кіріла Вадимовича
22Панчишина Артема Володимировича
23Пігарєва Богдана Андрійовича
24Польського Богдана Сергійовича
25Посмітну Олександру Олександрівну
26Стеблюка Максима Едуардовича
27Хілька Романа Сергійовича
28Чалу Анну Віталіївну
29Шмакова Всеволода Дмитровича
30Шульгіну Анастасію Ігорівну
до 2-Б учнів 1-Б класу

1. Акперову Аліну Азерівну

2. Антипіна Артема Валентиновича

3. Бахнєва Єгора Романовича

4. Бондаренко Ауріку Ігорівну

5. Бугаєнка Нікіту Олександровича

6. Вапнер Єву Володимирівну

7. Вельмик Ірину Олегівну

8. Веретьонкіна Віктора Віталійовича

9. Верховод Ольгу Іванівну

10. Городецького Дмитра Олександровича

11. Горшкову Анну Андріївну

12. Єрмакова Богдана Максимовича

13. Іванова Дмитра Юрійовича

14. Камінську Катерину Олександрівна

15. Кисленка Рустама Ігоровича

16. Кокар Єлизавету Миколаївну

17. Кучеренка Костянтина Максимовича

18. Кушнір Дар’ю Олександрівну

19. Наумову Карину Сергіївну

20. Пересунько Вероніку Вікторівну

21. Поправка Романа Ігоровича

22. Руденка Андрія Олександровича

23. Снісаревську Яну Іванівну

24. Стахнік Олександру Євгеніївну

25. Твердовську Вероніку Максимівну

26. Фарсаданян Анну Романівну

27. Шеверду Олега Володимировича

28. Шилякіна Даніїла Олеговича

до 3-А класу учнів 2-А класу:
1.Бурик Аліну Денисівну
2.Бурлаку Зорину Володимирівну
3.Владико Костянтина Вячеславовича
4.Волошину Жасміну Іванівну
5.Дементьєву Яну Сергіївну
6.Дюпіна Олександра Володимировича
7.Коваленка Даніїла Віталійовича
8.Костомарову Марію Сергіївну
9.Макаренка Юрія Костянтиновича
10.Половинець Валерію Сергіївну
11.Ретізник Оксану Олександрівну
12.Савицьку Діану Мар’янівну
13.Савченка Миколу Анатолійовича
14.Сікарьову Аріну Андріївну
15.Сопронюк Дар’ю Юріївну
16.Тищенко Лілію Юріївну
17.Толстих Артема Івановича
18.Ярему Анастасію Вікторівну
до 3-Б класу учнів 2-Б класу:
1.Багріну Ангеліну Денисівну
2.Білан Поліну Андріївну
3.Бойко Нонну Дмитрівну
4.Васильєва Ігоря Анатолійовича
5.Гончаренко Ксенію Віталіївну
6.Горшкову Єлизавету Андріївну
7.Грицюка Василя Павловича
8.Дементьєва Кирила Ігоровича
9.Доценко Антоніну Іванівну
10.Жукову Надію Володимирівну
11.Зайченка Артура Сергійовича
12.Іванову Діану Дмитрівну
13.Козлову Анастасію Романівну
14.Кузовкова Владислава Володимировича
15.Марченко Кіру Василівну
16.Мельника Аристарха Івановича
17.Морозову Ілону Юріївну
18.Нестеренка Владислава Валентиновича
19.Орєхову Інессу Станіславівну
20.Полявку Нікіту Олександровича
21.Растригіна В’ячеслава Антоновича
22.Розумовську Єлизавету Павлівну
23.Середу Андрія Володимировича
24.Ступчук Валентину Сергіївну
25.Уржумова Єгора Вадимовича
26.Ходакевич Ірину Віталіївну
27.Шляхтіну Маргариту Хачатурівну
до 4 класу учнів 3 класу:
1.Божка Ігоря Анатолійовича
2.Горбатенка Артема Андрійовича
3.Гоца Дениса Олександровича
4.Гошву Валерію Віталіївну
5.Даніч Анастасію Дмитрівну
6.Деревягу Анастасію Євгенівну
7.Жайворонок Світлану Ярославівну
8.Іванова Миколу Івановича
9.Іванову Уляну Максимівну
10.Котенко Ксенію Миколаївну
11.Крикливу Вікторію Олександрівну
12.Кушнір Дар'ю Анатоліївну
13.Ласицьку Анастасію Сергіївну
14.Лобанову Анастасію Дмитрівну
15.Масюту Вероніку Олегівну
16.Мирошніченка Івана Миколайовича
17.Новицького Вадима Євгеновича
18.Плохотник Вікторію Олегівну
19.Поповняк Вероніку Сергіївну
20.Радченка Дмитра Геннадійовича
21.Рибку Назара Григоровича
22.Сергєєву Дар'ю Михайлівну
23.Сухіну Яну Михайлівну
24.Табунщик Владу Ігорівну
25.Тимощук Наталію Юріївну
26.Хілько Олену Сергіівну
27.Хохрякова Олександра Олександровича
28.Хрипкова Нікіту Олексійовича
29.Чебаненка Дмитра Вікторовича
30.Чорного Дмитра Дмитровича
31.Шандуренко Ольгу Олександрівну
32.Шаріна Данила Юрійовича
33.Юдіна Владислава Васильовича
до 5-А класу учнів 4-А класу:
1.Бормотова Андрія Володимировича
2.Браніште Дениса Романовича
3.Вайкшніс Лідію Олександрівну
4.Габестро Нікіту Юрійовича
5.Гордіюка Дмитра Андрійовича
6.Душука Владислава Олександровича
7.Ісаєва Романа Олександровича
8.Назімову Маргариту Сергіївну
9.Нікітюка Максима Олеговича
10.Новака Костянтина Геннадійовича
11.Панфілову Вікторію Олексіївну
12.Пашковську Дарину Сергіївну
13.Рибалку Данила Юрійовича
14.Романченко Єлизавету Валеріївну
15.Сливаткіна Нікіту Володимировича
16.Спасюка Олександра Михайловича
17.Тимощук Юлію Юріївну
18.Ткаченка Миколу Максимовича
19.Федюкіна Крістофера Сергійовича
20.Христофорова Олександра Олексійовича
21.Чернова Ярослава Андрійовича
22.Шевченко Олесю Олександрівну
до 5-Б класу учнів 4-Б класу:

1. Басенка Дениса Дмитровича

2. Батуріна Ярослава Дмитровича

3. Безбожну Катерину Олегівну

4. Безушка Євгенія Віталійовича

5. Власенко Олександру Юріївну

6. Войтович Євгенію Сергіївну

7. Воронову Сніжану Вікторівну

8. Гладунця Віталія Віталійовича

9. Делієргієва Олексія Євгеновича

10. Доценка Івана Сергійовича

11.Зеленкову Дарію Сергіївну

12. Івченка Юрія Анатолійовича

13. Коломєйцеву Єлизавету Володимирівну

14. Кравцову Дар'ю Денисівну

15. Кравченка Даніеля Євгеновича

16.Левченка Владислава Геннадійовича

17. Лопатіна Богдана Віталійовича

18. Пальміна Трохима Євгеновича

19. Переверзєва Нікіту Віталійовича

20. Топчія Артема Сергійовича

21. Удовенка Андрія Андрійовича

22. Усенко Валентину Володимирівну

23. Федорову Софію Олексіївну

24. Шакулу Дмитра Андрійовича

25. Шилкіна Костянтина Олександровича

до 6-А класу учнів 5-А класу:
1.Антонова Данила Юрійовича
2.Балахонського Олексія Дмитровича
3.Благорозумну Віталіну Василівну
4.Бондаря Богдана Павловича
5.Буяк Лілію Олександрівну
6.Гончаренко Олександру Віталіївну
7.Горшкову Анастасію Олександрівну
8.Жукову Дар’ю Євгенівну
9.Калмикову Карину Артурівну
10.Ковальську Ірину Олександрівну
11.Костогриз Катерину Іванівну
12.Костюченка Андрія Анатолійовича
13.Ничипорука Назара Миколайовича
14.Носа Івана Олександровича
15.Сербула Дениса Євгеновича
16.Скляренко Анастасію Володимирівну
17.Харченко Мішель Анатоліївну
18.Чебаненка Андрія Вікторовича
19.Шатківського Владислава Вячеславовича
20.Юдіна Віктора Васильовича
до 6-Б класу учнів 5-Б класу:
1.Білоус Ксенію Олександрівну
2.Бублика Максима Андрійовича
3.Григорцеву Анастасію Олексіївну
4.Дубницьку Єлизавету Олександрівну
5.Дьяченка Романа Юрійовича
6.Загороднюка Владислава Олександровича
7.Кармазіну Єлизавету Віталіївну
8.Ківачука Дмитра Андрійовича
9.Козаченка Дениса Олеговича
10.Кравенко Людмилу Сергіївну
11.Литвинчука Нікіту Дмитровича
12.Любчич Дар’ю Дмитрівну
13.Ретізник Вікторію Олександрівну
14.Савченка Даніїла Олеговича
15.Соколову Анастасію Олегівну
16.Сухіна Владислава Михайловича
17.Сухіну Анастасію Олександрівну
18.Ферноса Максима Олеговича
19.Ципкова Олександра Андрійовича
до 7 класу учнів 6 класу:
1.Бершадського Іллю Юрійовича
2.Бєлан Вікторію Дмитрівну
3.Василенка Данила Вікторовича
4.Вахницьку Олену Олександрівну
5.Гарбузенко Анастасію Олегівну
6.Герасименко Тетяну Олександрівну
7.Дементьєву Анну Ігорівну
8.Драгоморецьку Аліну Андріївну
9.Дудченко Аліну Дмитрівну
10.Желтова В'ячеслава Сергійовича
11.Кінаша Олександра Сергійовича
12.Колесник Олександру Тарасівну
13.Лаптєва Дмитра Валерійовича
14.Медведєва Нікіту Вадимовича
15.Мороза Олександра Михайловича
16.Назаренко Віолетту Юріївну
17.Носова Дмитра Андрійовича
18.Обрубов Вадим Андрійович
19.Палькевич Владиславу Олександрівну
20.Пальміна Федора Євгеновича
21.Приходченко Єлизавету Миколаївну
22.Ретізник Світлану Олександрівну
23.Рудя Миколу Костянтиновича
24.Сиводєдова Ростислава Святославовича
25.Синельник Анастасію Анатоліївну
26.Смоквіну Вадима Миколайовича
27.Соромлю Віталіну Віталіївну
28.Спірякіну Аліну Андріївну
29.Ступаченка Богдана Олександровича
30.Тістова Кірілла В'ячеславовича
31.Толстих Дар’ю Іванівну
32.Фарсаданяна Олександра Романовича
33.Чумака Нікіту Сергійовича
34.Шульгіна Артема Ігоровича
35.Ялича Єгора Вікторовича
до 8-А класу учнів 7-А класу:
1Бобровського Антона Ігоровича
2Вельмика Олександра Олеговича
3Галамагу Дар'ю Михайлівну
4Закрижевського Дмитра Олександровича
5Зачиняєва Павла Дмитровича
6Касіщеву Єлизавету Олексіївну
7Котенко Анастасію Миколаївну
8Кравченка Євгенія Дмитровича
9Красноштан Валерію Сергіївну
10Куть Владислава Олексійовича
11Марковецьку Олену Ігорівну
12Ніцак Юлію Андріївну
13Ощепкова Максима Олександровича
14Сарахман Дмитра Любомировича
15Скорика Даніїла Олександровича
16Стеценко Юлію Олегівну
17Стрельченка Еріка Сергійовича
18Тесленко Юлію Вікторівну
19Товстонога Олександра Євгеновича
20Трешнюка Андрія Ігоровича
21Хуссейна Андрія Фаезовича
22Чупину Валерія Євгеновича
до 8-Б класу учнів 7-Б класу:
1.Алтухова Владислава Валерійовича
2.Артемову Крістіну Сергіївну
3.Борткова Юрія Юрійовича
4.Боцмана Даніїла Сергійовича
5.Васильєва Валерія Олександровича
6.Делієргієва Дмитра Євгенійовича
7.Джаловяна Карена Арсеновича
8.Іванову Анастасію Геннадіївну
9.Ісаченко Яну Сергіївну
10.Катріді Максима Вікторовича
11.Коваль Діану Олександрівну
12.Кокар Катерину Миколаївну
13.Місайлова Максима Юрійовича
14.Никифорову Ангеліну Сергіївну
15.Смоленську Варвару Олександрівну
16.Ткачука Олександра Миколайовича
17.Федорова Андрія Олексійовича
18.Цуканова Станіслава Руслановича
19.Ярмолку Олександру Сергіївну
до 9 класу учнів 8 класу:
1.Бєлоножка Нікіту Юрійовича
2.Бойко Ксенію Євгеніївну
3.Бондаренко Дар’ю Дмитрівну
4.Бузака Дем’яна Миколайовича
5.Василенко Юлію Володимирівну
6.Горшкова Євгенія Олександровича
7.Григор’єву Марію Григорівну
8.Гусака Романа Валерійовича
9.Дабушинскаса Ростислава Олеговича
10.Квотченко Анастасію Віталіївну
11.Ключка Романа Олександровича
12.Князева Олександра Олександровича
13.Кудрявцеву Аліну Юріївну
14.Кухаренко Тетяну Андріївну
15.Левицького Нікіту Миколайовича
16.Мороз Вікторію Валеріївну
17.Недайводу Артема Володимировича
18.Новоселецьку Єлизавету Олександрівну
19.Палко Олену Яниківну
20.Панкратова Іллю Андрійовича
21.Петрова Віталія Віталійовича
22.Петрову Валентину Сергіївну
23.Райчеву Марію Андріївну
24.Сахно Едуарда Леонідовича
25.Сікарьова Євгенія Андрійовича
26.Сожигаєва Василя Олександровича
27.Ступчука Сергія Сергійовича
28.Ткачишину Анастасію Сергіївну
29.Трегубенко Тетяну Володимирівну
30.Чеботар Євгенію Олександрівну
31.Щобака Максима Олександровича
до 11 класу учнів 10 класу
1.Виговського Петра Вадимовича
2.Віговського Володимира Даниловича
3.Волкову Олену Володимирівну
4.Гринчарика Юрія Любомировича
5.Гришину Наталію Олександрівну
6.Єрьоміну Юлію Григорівну
7.Жоголь Катерину Олександрівну
8.Запотоцького Владислава Олексійовича
9.Кузіну Юлію Сергіївну
10.Подгурську Вікторію Сергіївну
11.Похиль Вікторію Анатоліївну
12.Садову Марію Романівну
13.Степаніцину Ілону Сергіївну
14.Суховеркова Романа Євгеновича
15.Тютюнникову Оксану Іванівну
16.Філатова Валерія Сергійовича
17.Цалко Дар’ю Анатоліївну
18.Часника Павла Олександровича
19.Шаутіну Анастасію Максимівну
20.Яворську Альону Ярославівну

2. Залишити для повторного навчання у першому класі Лисенка Івана Костянтиновича (згідно із заявою батьків).

ІІ. СЛУХАЛИ:

Ульянову Ірину Євгенівну, директора школи, про результати державної підсумкової атестації учнів 11-го класу.

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році, затверджених наказом МОН України від 08.02.2016 №94 , наказу по школі від 27.04.2016 № 93 «Про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі», а також на підставі річного оцінювання та державної підсумкової атестації вважати випускників такими, що закінчили школу, і 28 травня 2016 року видати атестати про повну загальну середню освіту учням 11-го класу:

1. Брехунцовій Олені Андріївні

2. Гриб Оксані Ігорівні

3. Джусу Денису Ігоровичу

4. Жалінському Максиму Леонідовичу

5. Кучеренку Євгену Олександровичу

6. Рафальській Катерині Сергіївні

7. Сидориці Олександру Олександровичу

8. Яремчуку Касьяну Володимировичу

Голова педагогічної ради І.Є.Ульянова

Секретар Н.О.Туз

До уваги батьків лист департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації від 16 жовтня 2014 року № 4561/04-02/01-01-06!

Про безпеку дорожнього руху

Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації стурбований станом травматизму дітей за участю водіїв шкільних автобусів та задіяних для перевезенні дітей до навчальних закладів.

Так 10 жовтня при організації перевезення учнів після уроків під колеса шкільного автобуса попала 2-річна дитина і була смертельно травмована, а сьогодні 16 жовтня під час підвезення учнів зі школи в місті Миколаєві, водій здаючи назад смертельно травмував учня 3 класу.

Крім того збільшилась кількість порушень правил дорожнього руху учнями під час перевезення рейсовим автомобільним транспортом.

Пропонуємо батькам провести з дітьми бесіди з правил поводження в транспорті під час перевезення та порядку переходу вулиць.

До уваги батьків!

Звертаємо Вашу увагу, що всі учні повинні бути у шкільній формі відповідно до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», постанови КМУ від 22.08.1996 №1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти» (чорний піджак, однотонна світла сорочка (або гольф, або светр), темні брюки або спідниця).
Зачіска повинна бути охайною та такою, щоб не заважала очам. З метою попередження травмування учнів, взуття не повинно мати високі підбори.

Згода на обробку персональних даних

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про захист персональних даних». Отже, всі дії, що пов'язані з обробкою відомостей про фізичних осіб у сфері освіти повинні здійснюватися у відповідності до вимог цього Закону.Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.Обробка персональних даних включає в себебудь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.Статтею 32 Конституції України визначено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.Згідно зі статтею 11 Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації, збирання, зберігання, використання та поширення якої без згоди фізичної особи заборонено, належать, зокрема, відомості про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, адресу, дату і місце народження особи.Згідно із ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» фізичнаособа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних є суб'єктомперсональних даних. Тобто, такі категорії осіб як учні та батьки є суб'єктами персональних даних. У свою чергу, навчальний заклад - розпорядник персональних даних, якомуволодільцемцих відомостейабозаконом надано право оброблятиінформаціювід імені володільця.Підставами для обробки персональних даних є:1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу.Вступ до навчального закладу передбачає подання документів, що містять персональні дані учнів та батьків. Перелік таких документів визначено нормативно-правовими актами. Зокрема, статтею 18 Закону України «Про загальну середню освіту» визначено, що зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладупроводиться наказом директора, що видаєтьсяна підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, також визначено, що для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подаютьзаяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків.Підставою для обробки інших відомостей про дітей, наприклад, запису зображення (фото), документів, що підтверджують право на пільги тощо, є надання згоди суб’єктів персональних даних.Крім того, Міністерством освіти і науки України створено відкриту єдину державну електронну базу освіти та інформаційну систему ІВС «ОСВІТА». Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752, визначає, що Єдина державна електронна база з питань освіти є джерелом даних, що використовуються, зокрема, під час виготовлення документів про освіту державного зразка (атестатів та свідоцтв), учнівських квитків. Для обробки відповідних персональних даних в Єдиній базі обов’язково необхідна згода учасників освітнього процесу.Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про їїнадання.Якщо суб’єктом персональних даних є повнолітні (учні вечірніх шкіл, які досягли 18 річного віку, батьки, педагоги тощо), то зрозуміло, що вони самі надають згоду. А як бути, коли суб’єкту персональних даних лише шість чи сім років? У такому випадку захищати інтереси дітей без спеціальних на те повноважень мають право батьки, як їхні законні представники. Отже,батьки мають право надати згодуна обробку персональних даних своєї дитини.Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається або відповідно до закону, як у випадку вступу в навчальний заклад, або умовами згоди суб'єкта персональних даних.Міністерством освіти і науки, молоді та спорту запропоновано орієнтовну форму згоди (лист від 19.04.2012 №1/9-302). Поряд з тим, кожен навчальний закладможе розробитиїї самостійно. Відповідно до Закону згода має містити інформацію про:
• мету обробки персональних даних (ст. 2 Закону № 2297);
• обсяг персональних даних, тобто перелік персональних даних фізичної особи, які можуть оброблятися (ст. 6 Закону № 2297);
• порядок використання персональних даних (ст. 10 Закону № 2297);
• порядок поширення персональних даних (ст. 14 Закону № 2297);
• порядок доступу до персональних даних третіх осіб, який визначає дії розпорядника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (ст. 16 Закону № 2297).
У свою чергу батьки, уважно вивчивши запропонований їм документ можуть обрати лише окремі пункти. Наприклад, дати згоду лише на обробку даних у Єдиній базі освіти (учнівські квитки, документи про освіту) або фото своєї дитини.Згода на обробку персональних даних має бутизасвідчена підписом батьків та може містити паспортні дані суб’єкта, оскільки паспорт - це первинний документ за яким можна ідентифікувати особу.

Закон України "Про захист персональних даних"

Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних

Кiлькiсть переглядiв: 546

Фотогалерея

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 44 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Знаменська, 2/6, м. Миколаїв, 54037

Дата останньої зміни 11 Лютого 2018

Цей сайт безкоштовний!